Information om föreningen

Styrelse

Styrelsen består av demokratiskt valda medlemmar av Roknäs/Stockbäckens Byaförening. Styrelsen skall arbeta för medlemmarnas intressen samt verkställa beslut tagna vid möten.

  • Ordförande: Ingemar Edström
  • Vice ordförande: Tore Sundström
  • Kassör: Gun Sundström
  • Sekreterare: Margith Ström
  • Ledamöter: Leif Strandberg, Magnus Nordström o Andreas Risberg
  • Suppleanter: Erik Strandberg o Eva Lagerlöf
  • Revisorer: Göran Danielsson och Ann-Sofi Öman
  • Valberedning: Johnny Öhlund och Lars Hedström

Vår målsättning

Behålla den service och befolkning vi har i dag. Med gemensamt arbete öka trivseln och sammanhållningen. Hitta nya möjligheter för byns utveckling i form av olika projekt med inriktning på turism, kultur, och natur. Samarbete med andra föreningar i byn och med företag. Samarbeta med närliggande byar.

Kommentarer inaktiverade.