Ansökan till Rokådalens Ekonomiska förening

Bygdemedel från Markbygden Vind AB

Sista ansökningsdag 31 mars
Sista ansökningsdag 31 oktober

Vem kan söka bygdemedel?

Enskilda, föreningar, och företag verksamma i Kalamark, Stockbäcken, Roknäsområdet.

Till vad kan man söka bygdemedel?

Projekt som stödjer bygdens utveckling av företagsamhet och bygdens förutsättningar att vara attraktivt för boende i framtiden.

  • Service, näringslivsinsatser
  • Kultur, natur, fritid.
  • Medfinansiering av EU-projekt

Hur stort bidrag kan man få?

Storleken på bidraget styrs av investeringskostnad. Hänsyn skall också tas om bidrag från annan lämnas för projektet.

Bidrag till föreningslivet lämnas med högst 75% av den redovisade kostnaden som sökande haft och enligt beviljat bidrag. Kostnaden skall styrkas med kopior på kvitton av utbetalda medel. Hänsyn skall också tas om bidrag från annan lämnas för projektet.

Bra att veta

Eget arbete värderas för närvarande till 165 kronor per timme. Observera att medel ges ej för eget arbete utan utgör del av egen insats.

Arbetet får inte påbörjas innan beslut om bidrag tagits av Rokådalens Ek. förening. Endast i undantagsfall kan igångsättningstillstånd beviljas efter särskild ansökan.

Projekt för vilka bygdemedel beviljats, skall vara färdigställda och slutredovisade inom tre år från beslutsdatum. Om så ej sker, skall en omprövning av beslutet begäras av sökanden.

Den ansökande har möjlighet att närvara inför beslutet av sin ansökan ” för en kortfattad beskrivning av projektet, samt för att svara på ev. frågor. Det åligger den sökande att meddela sin medverkan.

Detta är ett utdrag från ”Riktlinjer för bygdemedel”.

Styrelsen Rokådalens Ekonomiska förening

Blanketter

Kommentarer inaktiverade.